Vigtigt! Defekte t-stykker på stigstrenge

NY VIGTIG INFO OMKRING STIGSTRENGE:
I forbindelse med gennemgang af alle lejligheder, som afslutning af projektet med montering af nye vandinstallationer, er der desværre konstateret fabrikationsfejl på enkelte T-stykker, i forskellige lejligheder.

Dette er hverken Dehlsen, projektets rådgiver eller Bestyrelsens fejl. Der er tale om defekte t-stykker, og producenten af disse vil blive holdt økonomisk ansvarlig. Så hurtigt det er muligt vil de defekte t-stykker blive skiftet, da der lige nu er risiko for læk fra t-stykkerne.

HOLD DERFOR ØJE MED T-STYKKET I DIN LEJLIGHED I WEEKENDEN! Alle utætte T-stykker er registeret i går, og indberettet. Opstår der en akut situation, begynder der fx at pible vand ud fra t-stykket i din lejlighed, så kontakt omgående Mark på telefon 22 36 69 44 eller Dehlsen & Sønner på telefon 70 26 28 28 (dag og nat), så vi hurtigst muligt kan få lukket for vandet. Ikke akutte henvendelser ang stigstrenge bedes vente til mandag.

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Informationsbrev – januar 2017

Informationsbrev Januar 2017

Kære beboere

Læs venligt følgende informationer:

Rensning af aftrækskanaler, opstart i februar

I forbindelse med rensning af aftrækskanalerne, der som udgangspunkt findes i både køkken og bad i alle lejligheder (undtaget lejligheder med vindue i bad), gør vi opmærksom på:

  • Blæsere skal nedtages forud for rensningen
  • Håndværkerne skal nemt kunne komme til kanalerne (gør plads)
  • Indmurede kanaler skal ikke blotlægges

Nærmere information følger

Udluftning og skimmelsvamp

Vi er i bestyrelsen blevet opmærksomme på, at der nogle steder er forekomst af let skimmelvækst på ydermurene. Dette kan afhjælpes ved at rense de berørte områder i Rodalon.
Bestyrelsen må endnu engang på det kraftigste understrege vigtigheden af, at der UDLUFTES I ALLE RUM DAGLIGT I MIN 30 MIN (også i fyringssæsonen). Evt. kan man lufte ud mindre tid, flere gange dagligt.

Stigstrenge

Vi kan med glæde meddele, at vi er ved at være ved vejs ende med projektet. Flere beboere har i de forgangne uger kontaktet os fordi de har haft lavt tryk på deres varme eller kolde vand. Rusten fra de gamle rør har cirkuleret med rundt i det nye system, og sat sig fast bestemte steder ved indsnævringer på rørene, i de dele af rørene som er i jeres lejligheder. Det er helt normalt. I kan afhjælpe det ved f.eks. at rense pilatorer (filteret i enden af vandhanen) samt ved at tænde og slukke for vandet gentagne gange efter hinanden på balufiksen (hovedventilen i egen lejlighed).

Arbejdsweekend

Sæt allerede nu kryds i kalenderen enten lørdag den 29 april eller søndag den 7 maj (eller begge dage ;-)), hvor der opholdes arbejdsweekend.

Med ønsket om en god start på 2017,

Bestyrelsen

VIGTIGT! Ændring af varsling for lukning af vand!

pga. uforudsete forhindringer, bliver der ikke lukket for vandet før jul, alligevel 😀
Næste gang der bliver lukket for vandet i alle opgange bliver:
– mandag d.9. – fredag d.13. januar
&
– mandag d.16. – fredag d.20. januar 2017.
Vandet bliver kun lukket i dagtimerne mellem kl.8:00-16:00
Dette skulle forventeligt blive afslutningen på projektet!
Glædelig jul – fra Bestyrelsen

Nyt fra Bestyrelsen – December 2016

Kære beboere i Wittenberggaard

Nyt om stigstrengs- / vandrørsprojektet

Vi er godt i gang med udskiftningen af stigstrengene i vores opgange. Projektet trækker ud pga. diverse komplikationer. Men der bliver taget rigtig god hånd om projektet både af Mark fra Bestyrelsen og af Anja der er vores rådgiver. Desværre bliver vi nok ikke færdige før jul. Vi lover at give nærmere besked til de resterende opgange (13 & 15), så hold øje med jeres postkasser.

Der kommer endnu en periode, hvor vi lukker for vandet i alle opgange, mens arbejdet på rørene i kælderen gøres færdigt. Der vil blive varslet i alle opgange.

Mur-bier

I sensommeren havde nogle beboere desværre problemer med mur-bier. Dette skal vi have gjort noget ved inden foråret nærmer sig.

Bestyrelsen har derfor brug for at få afdækket, hvor stort problemet er.

DERFOR! Havde du mur-bier omkring dine altaner eller vinduer i sensommeren – skal du sende en mail til mail@wittenberggaard.dk med en beskrivelse. Husk opgang, etage, gård- eller gade-side.

Denne mail skal vi have senest lørdag d.14. januar.  

Rensning af aftrækskanaler

Foreningens næste projekt nærmer sig.

I 2017 skal vi have renset bygningens aftrækskanaler. Ved besigtigelse af lejlighederne ifm. stigstrengene er det blevet noteret, hvorvidt jeres lejligheder har adgang til disse luftkanaler i hhv. køkken og bad.

Har man tildækkede aftrækskanaler, er det tilladt at lade disse være sådan, og dermed undlade rensning.  Bestyrelsen gør dog opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt for lejlighedernes og ejendommens sundhed med tildækkede aftrækskanaler! Der er naturligt aftræk i disse kanaler – og det giver en naturlig udluftning af køkken og bad. Det vil f.eks. øge risikoen for skimmelsvamp i lejligheden, hvis denne naturlige udluftning er blokeret. Vi opfordrer derfor alle beboere til at afdække aftrækskanalerne, når tiden er inde, så vi kan få renset dem alle.

Nærmere information vil komme i det nye år.  

Bedste hilsner & glædelig jul

Bestyrelsen

Nøgleindsamling ifbm. stigstrengs-udskiftning

Kære andelshaver.

Nu nærmer vi os opstarten på stigestrenge-projektet.

I den forbindelse skal bestyrelsen have 1 nøgle fra hver beboer, mærket med fx 30 st.th, så vores Entreprenør samt Rådgiver kan få adgang til besigtigelse samt ved selve arbejdets udførsel.

Vi vil minde Jer om at såfremt vi ikke får en nøgle, så må entreprenøren skaffe sig adgang ved brug af låsesmed. Dette er selvfølgelig på andelshavers egen regning. Foruden at være bekosteligt, så kan det også betyde forsinkelse af selve projektet.

Har du/I hund eller kat, så notér gerne dette og evt. tlf.nr, hvis der er brug for, at I bliver kontaktet forinden.

Sidste dag for aflevering af nøgle er Fredag d.7. oktober 2016!

Mvh Bestyrelsen